FORGOT YOUR DETAILS?

Untuk Menjadi Agensi Peneraju Dalam Pembangunan Hartanah di Negeri Melaka Terutama Tanah Adat Melaka

Mengenalpasti Dan Merancang Pelbagai Projek Pembangunan Sama Ada Secara Maju Sendiri, Usahasama Atau Penswastaan Yang Melibatkan Tanah Adat Melaka Dan Lain-Lain Jenis Tanah Untuk Dimanfaatkan Kepada Orang Melayu Dan Pembangunan Negeri Melaka Secara Keseluruhannya.

Membangunkan Atau Mengusahakan Tanah Adat Melaka Dan Lain – Lain Jenis Tanah Yang Berpotensi Terutama Dalam Sektor Perumahan, Perniagaan, Pertanian Dan Perusahaan Serta Lain - Lain Aktiviti Yang Berdaya Maju.

TOP