Menjadi agensi peneraju dalam memperkasakan agenda Bumiputra melalui perancangan strategik pada Tanah Adat Melaka.

Memastikan perancangan dan pembangunan yang dilaksanakan meningkatkan nilai Tanah Adat Melaka.

Mengenalpasti, merancang dan membangunkan kawasan Tanah Adat Melaka yang berpotensi. Menjadi perantara di antara pihak-pihak yang berkepentingan di dalam kemajuan Tanah Adat Melaka.

PAUTAN KERAJAAN
TOP