FORGOT YOUR DETAILS?

Jabatan Piagam Pelanggan Tempoh Penyelesaian Bulan
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis
Pembangunan Setiap permohonan pembelian unit kediaman dan komersial akan dimaklumkan keputusannya dalam tempoh masa 7 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima. < 7 hari - - - - - - - -
> 7 hari - - - - - - - -
Jumlah - - - - - - - -
Memproses dan membuat keputusan untuk tawaran tender dalam tempoh 21 hari dari tarikh tender tutup. < 21 hari - - - - - - - -
> 21 hari - - - - - - - -
Jumlah - - - - - - - -
Memberi maklumbalas dalam tempoh 30 hari bekerja kepada tuan tanah mengenai keputusan sesuatu cadangan usahasama. < 30 hari - - - - - - - -
> 30 hari - - - - - - - -
Jumlah - - - - - - - -
Pentadbiran Memastikan pelanggan yang datang berurusan dengan PERTAM akan dilayan dalam masa 5 minit untuk mendapat perkhidmatan yang diperlukan. < 5 minit 157 111 89 89 99 89 91 98
> 5 minit - - - - - - - -
Jumlah 157 157 89 89 99 89 91 98
Setiap permohonan sebagai panel juruperunding akan dimaklumkan keputusan dalam tempoh 7 hari dari tarikh kelulusan Mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah PERTAM. < 7 hari - - - - - - - -
> 7 hari - - - - - - - -
Jumlah - - - - - - - -
Menjawab surat menyurat dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan. < 7 hari 256 237 365 340 305 264 377 203
> 7 hari - - - - - - - -
Jumlah 256 237 365 340 305 264 377 203
Menjawab panggilan telefon tidak melebihi 3 kali deringan dengan layanan mesra. < 3 kali deringan 191 118 101 90 110 80 80 101
> 3 kali deringan - - - - - - - -
Jumlah 191 118 101 90 110 80 80 101
Kewangan Menyempurnakan bayaran dalam tempoh 14 hari bekerja daripada tarikh pengesahan bil dan sijil. < 14 hari 65 33 49 46 64 19 45 49
> 14 hari 47 2 23 20 27 7 8 6
Jumlah 112 35 72 66 91 26 53 55

 

Jabatan Piagam Pelanggan Tempoh Penyelesaian Bulan
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis
Pembangunan Setiap permohonan pembelian unit kediaman dan komersial akan dimaklumkan keputusannya dalam tempoh masa 7 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima. < 7 hari -  -  -  - - - - - - - - -
> 7 hari -  -  -  - - - - - - - - -
Jumlah -  -  -  - - - - - - - - -
Memproses dan membuat keputusan untuk tawaran tender dalam tempoh 21 hari dari tarikh tender tutup. < 21 hari -  -  -  - - - - - - - - -
> 21 hari -  -  -  - - - - - - - -
Jumlah -  -  -  - - - - - - - - -
Memberi maklumbalas dalam tempoh 30 hari bekerja kepada tuan tanah mengenai keputusan sesuatu cadangan usahasama. < 30 hari -  -  -  - - - - - - - - -
> 30 hari -  -  -  - - - - - - - - -
Jumlah -  -  -  - - - - - - - - -
Pentadbiran Memastikan pelanggan yang datang berurusan dengan PERTAM akan dilayan dalam masa 5 minit untuk mendapat perkhidmatan yang diperlukan. < 5 minit 62  83  83  90 101 98 111 98 125 148 111 68
> 5 minit -  -  -  - - - - - - - - -
Jumlah 62  8  83  90 101 98 111 98 125 148 111 68
Setiap permohonan sebagai panel juruperunding akan dimaklumkan keputusan dalam tempoh 7 hari dari tarikh kelulusan Mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah PERTAM. < 7 hari - -  -  - - - - - - - - -
> 7 hari -  -  -  - - - - - - - - -
Jumlah -  -  -  - - - - - - - - -
Menjawab surat menyurat dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan. < 7 hari 206  232  296  261 270 189 279 253 207 273 200 259
> 7 hari -  -  -  - - - - - - - - -
Jumlah 206  232  296  261 270 189 279 253 207 273 200 259
Menjawab panggilan telefon tidak melebihi 3 kali deringan dengan layanan mesra. < 3 kali deringan 101  132  132  145 178 145 138 121 141 185 128 118
> 3 kali deringan -  -  -  - - - - - - - - -
Jumlah 101  132  132  145 178 145 138 121 141 185 128 118
Kewangan Menyempurnakan bayaran dalam tempoh 14 hari bekerja daripada tarikh pengesahan bil dan sijil. < 14 hari 26  37  40  12 48 0 28 29 21 24 33 34
> 14 hari 51  4  26  7 60 45 62 13 49 25 32 12
Jumlah 77  41  66  29 108 45 90 42 70 49 86 46

 

Jabatan Piagam Pelanggan Tempoh Penyelesaian Bulan
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis
Pembangunan Setiap permohonan pembelian unit kediaman dan komersial akan dimaklumkan keputusannya dalam tempoh masa 7 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima. < 7 hari - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -
> 7 hari - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -
Jumlah - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -
Memproses dan membuat keputusan untuk tawaran tender dalam tempoh 21 hari dari tarikh tender tutup. < 21 hari - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -
> 21 hari - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -
Jumlah - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -
Memberi maklumbalas dalam tempoh 30 hari bekerja kepada tuan tanah mengenai keputusan sesuatu cadangan usahasama. < 30 hari - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -
> 30 hari - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -
Jumlah - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -
Pentadbiran Memastikan pelanggan yang datang berurusan dengan PERTAM akan dilayan dalam masa 5 minit untuk mendapat perkhidmatan yang diperlukan. < 5 minit 62 145 205 78  151  143  130  118  91  75  56  111
> 5 minit - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -
Jumlah 62 145 205 78  151  143  130  118  91  75  56  111
Setiap permohonan sebagai panel juruperunding akan dimaklumkan keputusan dalam tempoh 7 hari dari tarikh kelulusan Mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah PERTAM. < 7 hari - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -
> 7 hari - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -
Jumlah - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -
Menjawab surat menyurat dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan. < 7 hari 206 245 278 276  251  253  249  275  211  268  166 177
> 7 hari - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -
Jumlah 206 245 278 276  251  253  249  275  211  268  166  177
Menjawab panggilan telefon tidak melebihi 3 kali deringan dengan layanan mesra. < 3 kali deringan 101 267 184 160  223  146  143  167  152  161  123  103
> 3 kali deringan - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -
Jumlah 101 267 184 160  223  146  143  167  152  161  123  103
Kewangan Menyempurnakan bayaran dalam tempoh 14 hari bekerja daripada tarikh pengesahan bil dan sijil. < 14 hari 26 37 38 28  24  16  6  50  17  23  62  36
> 14 hari 51 4 21 4  17  21  13  17  1  53  30  11
Jumlah 77 41 59 32  41  37  28  67  18  76  92  47
PAUTAN KERAJAAN
TOP