Jabatan Piagam Pelanggan Tempoh Penyelesaian Bulan
Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
Pembangunan Setiap permohonan pembelian unit kediaman dan komersial akan dimaklumkan keputusannya dalam tempoh masa 7 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima. < 7 hari
> 7 hari
Jumlah
Memproses dan membuat keputusan untuk tawaran tender dalam tempoh 21 hari dari tarikh tender tutup. < 21 hari
> 21 hari
Jumlah
Memberi maklumbalas dalam tempoh 30 hari bekerja kepada tuan tanah mengenai keputusan sesuatu cadangan usahasama. < 30 hari
> 30 hari
Jumlah
Pentadbiran Memastikan pelanggan yang datang berurusan dengan PERTAM akan dilayan dalam masa 5 minit untuk mendapat perkhidmatan yang diperlukan. < 5 minit
> 5 minit
Jumlah
Setiap permohonan sebagai panel juruperunding akan dimaklumkan keputusan dalam tempoh 7 hari dari tarikh kelulusan Mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah PERTAM. < 7 hari
> 7 hari
Jumlah
Menjawab surat menyurat dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan. < 7 hari
> 7 hari
Jumlah
Menjawab panggilan telefon tidak melebihi 3 kali deringan dengan layanan mesra. < 3 kali deringan
> 3 kali deringan
Jumlah
Kewangan Menyempurnakan bayaran dalam tempoh 14 hari bekerja daripada tarikh pengesahan bil dan sijil. < 14 hari
> 14 hari
Jumlah

 

Jabatan Piagam Pelanggan Tempoh Penyelesaian Bulan
Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
Pembangunan Setiap permohonan pembelian unit kediaman dan komersial akan dimaklumkan keputusannya dalam tempoh masa 7 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima. < 7 hari - -
> 7 hari - -
Jumlah - -
Memproses dan membuat keputusan untuk tawaran tender dalam tempoh 21 hari dari tarikh tender tutup. < 21 hari - -
> 21 hari - -
Jumlah - -
Memberi maklumbalas dalam tempoh 30 hari bekerja kepada tuan tanah mengenai keputusan sesuatu cadangan usahasama. < 30 hari - -
> 30 hari - -
Jumlah - -
Pentadbiran Memastikan pelanggan yang datang berurusan dengan PERTAM akan dilayan dalam masa 5 minit untuk mendapat perkhidmatan yang diperlukan. < 5 minit 86 74
> 5 minit 0 0
Jumlah 86 74
Setiap permohonan sebagai panel juruperunding akan dimaklumkan keputusan dalam tempoh 7 hari dari tarikh kelulusan Mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah PERTAM. < 7 hari - -
> 7 hari - -
Jumlah - -
Menjawab surat menyurat dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan. < 7 hari 185 190
> 7 hari 0 0
Jumlah 185 190
Menjawab panggilan telefon tidak melebihi 3 kali deringan dengan layanan mesra. < 3 kali deringan 84 70
> 3 kali deringan 0 0
Jumlah 84 70
Kewangan Menyempurnakan bayaran dalam tempoh 14 hari bekerja daripada tarikh pengesahan bil dan sijil. < 14 hari 75 10
> 14 hari 25 62
Jumlah 100 72

 

Jabatan Piagam Pelanggan Tempoh Penyelesaian Bulan
Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
Pembangunan Setiap permohonan pembelian unit kediaman dan komersial akan dimaklumkan keputusannya dalam tempoh masa 7 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima. < 7 hari - - - - - - - - - - - -
> 7 hari - - - - - - - - - - - -
Jumlah - - - - - - - - - - - -
Memproses dan membuat keputusan untuk tawaran tender dalam tempoh 21 hari dari tarikh tender tutup. < 21 hari - - - - - - - - - - - -
> 21 hari - - - - - - - - - - - -
Jumlah - - - - - - - - - - - -
Memberi maklumbalas dalam tempoh 30 hari bekerja kepada tuan tanah mengenai keputusan sesuatu cadangan usahasama. < 30 hari - - - - - - - - - - - -
> 30 hari - - - - - - - - - - - -
Jumlah - - - - - - - - - - - -
Pentadbiran Memastikan pelanggan yang datang berurusan dengan PERTAM akan dilayan dalam masa 5 minit untuk mendapat perkhidmatan yang diperlukan. < 5 minit 55 70 60 55 80 79 56 55 45 60 55 85
> 5 minit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 55 70 60 55 80 79 56 55 45 60 55 85
Setiap permohonan sebagai panel juruperunding akan dimaklumkan keputusan dalam tempoh 7 hari dari tarikh kelulusan Mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah PERTAM. < 7 hari - - - - - - - - - - - -
> 7 hari - - - - - - - - - - - -
Jumlah - - - - - - - - - - - -
Menjawab surat menyurat dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan. < 7 hari 197 121 140 131 146 135 198 156 121 146 157 165
> 7 hari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 197 121 140 131 146 135 198 156 121 146 157 165
Menjawab panggilan telefon tidak melebihi 3 kali deringan dengan layanan mesra. < 3 kali deringan 70 41 51 55 68 68 78 79 50 74 85 90
> 3 kali deringan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 70 41 51 55 68 68 78 79 50 74 85 90
Kewangan Menyempurnakan bayaran dalam tempoh 14 hari bekerja daripada tarikh pengesahan bil dan sijil. < 14 hari 71 6 2 49 30 60 68 50 30 45 70 85
> 14 hari 36 42 58 12 15 67 56 12 31 48 85 90
Jumlah 107 48 60 61 45 127 124 62 61 93 155 175

 

Jabatan Piagam Pelanggan Tempoh Penyelesaian Bulan
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis
Pembangunan Setiap permohonan pembelian unit kediaman dan komersial akan dimaklumkan keputusannya dalam tempoh masa 7 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima. < 7 hari - - - - - - - - - - - -
> 7 hari - - - - - - - - - - - -
Jumlah - - - - - - - - - - - -
Memproses dan membuat keputusan untuk tawaran tender dalam tempoh 21 hari dari tarikh tender tutup. < 21 hari - - - - - - - - - - - -
> 21 hari - - - - - - - - - - - -
Jumlah - - - - - - - - - - - -
Memberi maklumbalas dalam tempoh 30 hari bekerja kepada tuan tanah mengenai keputusan sesuatu cadangan usahasama. < 30 hari - - - - - - - - - - - -
> 30 hari - - - - - - - - - - - -
Jumlah - - - - - - - - - - - -
Pentadbiran Memastikan pelanggan yang datang berurusan dengan PERTAM akan dilayan dalam masa 5 minit untuk mendapat perkhidmatan yang diperlukan. < 5 minit 70 50 35 41 19 69 87 77 30 45 53 66
> 5 minit - - - - - - - - - - - -
Jumlah 70 50 35 41 19 69 87 77 30 45 53 66
Setiap permohonan sebagai panel juruperunding akan dimaklumkan keputusan dalam tempoh 7 hari dari tarikh kelulusan Mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah PERTAM. < 7 hari - - - - - - - - - - - -
> 7 hari - - - - - - - - - - - -
Jumlah - - - - - - - - - - - -
Menjawab surat menyurat dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan. < 7 hari 265 227 115 99 108 117 130 120 145 209 191 188
> 7 hari - - - - - - - - - - - -
Jumlah 265 227 115 99 108 117 130 120 145 209 191 188
Menjawab panggilan telefon tidak melebihi 3 kali deringan dengan layanan mesra. < 3 kali deringan 68 70 25 10 65 81 93 83 - 60 49 70
> 3 kali deringan - - - - - - - - - - - -
Jumlah 68 70 25 10 65 81 93 83 - 60 49 70
Kewangan Menyempurnakan bayaran dalam tempoh 14 hari bekerja daripada tarikh pengesahan bil dan sijil. < 14 hari 34 32 20 25 19 27 24 20 34 41 28 29
> 14 hari 34 25 13 6 3 11 13 10 14 27 24 15
Jumlah 68 57 33 31 22 38 37 30 48 68 52 44

 

Jabatan Piagam Pelanggan Tempoh Penyelesaian Bulan
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis
Pembangunan Setiap permohonan pembelian unit kediaman dan komersial akan dimaklumkan keputusannya dalam tempoh masa 7 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima. < 7 hari - - - - - - - - - - -
> 7 hari - - - - - - - - - - -
Jumlah - - - - - - - - - - -
Memproses dan membuat keputusan untuk tawaran tender dalam tempoh 21 hari dari tarikh tender tutup. < 21 hari - - - - - - - - - - -
> 21 hari - - - - - - - - - - -
Jumlah - - - - - - - - - - -
Memberi maklumbalas dalam tempoh 30 hari bekerja kepada tuan tanah mengenai keputusan sesuatu cadangan usahasama. < 30 hari - - - - - - - - - - -
> 30 hari - - - - - - - - - - -
Jumlah - - - - - - - - - - -
Pentadbiran Memastikan pelanggan yang datang berurusan dengan PERTAM akan dilayan dalam masa 5 minit untuk mendapat perkhidmatan yang diperlukan. < 5 minit 157 111 89 89 99 89 91 98 77 81 72
> 5 minit - - - - - - - - - - -
Jumlah 157 157 89 89 99 89 91 98 77 81 72
Setiap permohonan sebagai panel juruperunding akan dimaklumkan keputusan dalam tempoh 7 hari dari tarikh kelulusan Mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah PERTAM. < 7 hari - - - - - - - - - - -
> 7 hari - - - - - - - - - - -
Jumlah - - - - - - - - - - -
Menjawab surat menyurat dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan. < 7 hari 256 237 365 340 305 264 377 203 310 337 313
> 7 hari - - - - - - - - - - -
Jumlah 256 237 365 340 305 264 377 203 310 337 313
Menjawab panggilan telefon tidak melebihi 3 kali deringan dengan layanan mesra. < 3 kali deringan 191 118 101 90 110 80 80 101 101 50 88
> 3 kali deringan - - - - - - - - - - -
Jumlah 191 118 101 90 110 80 80 101 101 50 88
Kewangan Menyempurnakan bayaran dalam tempoh 14 hari bekerja daripada tarikh pengesahan bil dan sijil. < 14 hari 65 33 49 46 64 19 45 49 34 36 13
> 14 hari 47 2 23 20 27 7 8 6 13 26 17
Jumlah 112 35 72 66 91 26 53 55 47 62 30

 

Jabatan Piagam Pelanggan Tempoh Penyelesaian Bulan
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis
Pembangunan Setiap permohonan pembelian unit kediaman dan komersial akan dimaklumkan keputusannya dalam tempoh masa 7 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima. < 7 hari -  -  -  - - - - - - - - -
> 7 hari -  -  -  - - - - - - - - -
Jumlah -  -  -  - - - - - - - - -
Memproses dan membuat keputusan untuk tawaran tender dalam tempoh 21 hari dari tarikh tender tutup. < 21 hari -  -  -  - - - - - - - - -
> 21 hari -  -  -  - - - - - - - -
Jumlah -  -  -  - - - - - - - - -
Memberi maklumbalas dalam tempoh 30 hari bekerja kepada tuan tanah mengenai keputusan sesuatu cadangan usahasama. < 30 hari -  -  -  - - - - - - - - -
> 30 hari -  -  -  - - - - - - - - -
Jumlah -  -  -  - - - - - - - - -
Pentadbiran Memastikan pelanggan yang datang berurusan dengan PERTAM akan dilayan dalam masa 5 minit untuk mendapat perkhidmatan yang diperlukan. < 5 minit 62  83  83  90 101 98 111 98 125 148 111 68
> 5 minit -  -  -  - - - - - - - - -
Jumlah 62  8  83  90 101 98 111 98 125 148 111 68
Setiap permohonan sebagai panel juruperunding akan dimaklumkan keputusan dalam tempoh 7 hari dari tarikh kelulusan Mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah PERTAM. < 7 hari - -  -  - - - - - - - - -
> 7 hari -  -  -  - - - - - - - - -
Jumlah -  -  -  - - - - - - - - -
Menjawab surat menyurat dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan. < 7 hari 206  232  296  261 270 189 279 253 207 273 200 259
> 7 hari -  -  -  - - - - - - - - -
Jumlah 206  232  296  261 270 189 279 253 207 273 200 259
Menjawab panggilan telefon tidak melebihi 3 kali deringan dengan layanan mesra. < 3 kali deringan 101  132  132  145 178 145 138 121 141 185 128 118
> 3 kali deringan -  -  -  - - - - - - - - -
Jumlah 101  132  132  145 178 145 138 121 141 185 128 118
Kewangan Menyempurnakan bayaran dalam tempoh 14 hari bekerja daripada tarikh pengesahan bil dan sijil. < 14 hari 26  37  40  12 48 0 28 29 21 24 33 34
> 14 hari 51  4  26  7 60 45 62 13 49 25 32 12
Jumlah 77  41  66  29 108 45 90 42 70 49 86 46

 

Jabatan Piagam Pelanggan Tempoh Penyelesaian Bulan
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis
Pembangunan Setiap permohonan pembelian unit kediaman dan komersial akan dimaklumkan keputusannya dalam tempoh masa 7 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima. < 7 hari - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -
> 7 hari - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -
Jumlah - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -
Memproses dan membuat keputusan untuk tawaran tender dalam tempoh 21 hari dari tarikh tender tutup. < 21 hari - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -
> 21 hari - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -
Jumlah - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -
Memberi maklumbalas dalam tempoh 30 hari bekerja kepada tuan tanah mengenai keputusan sesuatu cadangan usahasama. < 30 hari - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -
> 30 hari - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -
Jumlah - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -
Pentadbiran Memastikan pelanggan yang datang berurusan dengan PERTAM akan dilayan dalam masa 5 minit untuk mendapat perkhidmatan yang diperlukan. < 5 minit 62 145 205 78  151  143  130  118  91  75  56  111
> 5 minit - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -
Jumlah 62 145 205 78  151  143  130  118  91  75  56  111
Setiap permohonan sebagai panel juruperunding akan dimaklumkan keputusan dalam tempoh 7 hari dari tarikh kelulusan Mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah PERTAM. < 7 hari - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -
> 7 hari - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -
Jumlah - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -
Menjawab surat menyurat dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan. < 7 hari 206 245 278 276  251  253  249  275  211  268  166 177
> 7 hari - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -
Jumlah 206 245 278 276  251  253  249  275  211  268  166  177
Menjawab panggilan telefon tidak melebihi 3 kali deringan dengan layanan mesra. < 3 kali deringan 101 267 184 160  223  146  143  167  152  161  123  103
> 3 kali deringan - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -
Jumlah 101 267 184 160  223  146  143  167  152  161  123  103
Kewangan Menyempurnakan bayaran dalam tempoh 14 hari bekerja daripada tarikh pengesahan bil dan sijil. < 14 hari 26 37 38 28  24  16  6  50  17  23  62  36
> 14 hari 51 4 21 4  17  21  13  17  1  53  30  11
Jumlah 77 41 59 32  41  37  28  67  18  76  92  47
PAUTAN KERAJAAN
TOP