FORGOT YOUR DETAILS?

Pencapaian Piagam Pelanggan Perbadanan Kemajuan Tanah Adat Melaka Tahun 2017

Jabatan Piagam Pelanggan Tempoh Penyelesaian Bulan
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis
Pembangunan Setiap permohonan pembelian unit kediaman dan komersial akan dimaklumkan keputusannya dalam tempoh masa 7 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima. < 7 hari - - - -  -  -  -  -  -  -  -
> 7 hari - - - -  -  -  -  -  -  -  -
Jumlah - - - -  -  -  -  -  -  -  -
Memproses dan membuat keputusan untuk tawaran tender dalam tempoh 21 hari dari tarikh tender tutup. < 21 hari - - - -  -  -  -  -  -  -  -
> 21 hari - - - -  -  -  -  -  -  -  -
Jumlah - - - -  -  -  -  -  -  -  -
Memberi maklumbalas dalam tempoh 30 hari bekerja kepada tuan tanah mengenai keputusan sesuatu cadangan usahasama. < 30 hari - - - -  -  -  -  -  -  -  -
> 30 hari - - - -  -  -  -  -  -  -  -
Jumlah - - - -  -  -  -  -  -  -  -
Pentadbiran Memastikan pelanggan yang datang berurusan dengan PERTAM akan dilayan dalam masa 5 minit untuk mendapat perkhidmatan yang diperlukan. < 5 minit 62 145 205 78  151  143  130  118  91  75  56
> 5 minit - - - -  -  -  -  -  -  -  -
Jumlah 62 145 205 78  151  143  130  118  91  75  56
Setiap permohonan sebagai panel juruperunding akan dimaklumkan keputusan dalam tempoh 7 hari dari tarikh kelulusan Mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah PERTAM. < 7 hari - - - -  -  -  -  -  -  -  -
> 7 hari - - - -  -  -  -  -  -  -  -
Jumlah - - - -  -  -  -  -  -  -  -
Menjawab surat menyurat dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan. < 7 hari 206 245 278 276  251  253  249  275  211  268  166
> 7 hari - - - -  -  -  -  -  -  -  -
Jumlah 206 245 278 276  251  253  249  275  211  268  166
Menjawab panggilan telefon tidak melebihi 3 kali deringan dengan layanan mesra. < 3 kali deringan 101 267 184 160  223  146  143  167  152  161  123
> 3 kali deringan - - - -  -  -  -  -  -  -  -
Jumlah 101 267 184 160  223  146  143  167  152  161  123
Kewangan Menyempurnakan bayaran dalam tempoh 14 hari bekerja daripada tarikh pengesahan bil dan sijil. < 14 hari 26 37 38 28  24  16  6  50  17  23  62
> 14 hari 51 4 21 4  17  21  13  17  1  53  30
Jumlah 77 41 59 32  41  37  28  67  18  76  92
PAUTAN KERAJAAN
TOP