• Memberikan perkhidmatan secara profesional, berhemah, mesra dan efektif;
  • Bekerja dan bertindak sebagai satu pasukan selaras dengan visi, misi dan objektif Perbadanan;
  • Sentiasa melaksanakan tugas dengan proaktif, progresif dan dinamik selaras dengan arahan dan peraturan perbadanan;
  • Sentiasa berusaha ke arah memberi dan menyediakan perkhidmatan yang berkualiti dan cemerlang;
  • Memajukan Tanah Adat Melaka dan lain-lain jenis tanah secara efisyen bagi menjamin pulangan yang terbaik;
  • Mengutamakan serta menggalakkan kepada penambahbaikan diri melalui pembelajaran berterusan.
  • Mengenalpasti, merancang dan memajukan pelbagai projek pembangunan hartanah yang melibatkan Tanah Adat Melaka dan lain -lain jenis tanah yang berpotensi untuk faedah pemilik – pemilik tanah dan pembangunan negeri Melaka secara keseluruhannya;
  • Memberi khidmat nasihat kepada tuan tanah yang memiliki Tanah Adat Melaka bagi membolehkan mereka menikmati pulangan pembangunan ke atas tanah tersebut;
  • Melaksanakan usahasama dengan Agensi Kerajaan / Syarikat Swasta bagi memajukan tanah – tanah yang berpotensi untuk dimajukan.
  • Menyedia dan menawarkan ruang perniagaan yang lebih selesa dan strategik untuk meningkatkan peluang – peluang ekonomi orang Melayu.
PAUTAN KERAJAAN
TOP