1. Mengadakan perundingan dengan pemilik tanah mengenai kaedah dan altenatif untuk membangunkan tanah mereka;
  2. Menyediakan kawasan kediaman yang selesa dan mampu milik kepada para pembeli
  3. Menyediakan ruang perniagaan yang komersil dan strategic kepada para pelabur;
  4. Memberikan khidmat nasihat kepada orang awam dan tuan-tuan tanah yang berurusan dengan perbadanan;
  5. Menawarkan reka bentuk kediaman dan hartanah yang selesa, sesuai, menarik dan mampu dimiliki kepada para pembeli;
  6. Mewujudkan rangkaian panel juruperunding dan memberikan peluang perkhidmatan kepada panel juruperunding.
PAUTAN KERAJAAN
TOP